+420 572 639 578                geomma@geomma.cz
Logo

Revize katastru

Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které vedle ochrany práv vlastníků slouží i k celé řadě dalších účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje v katastru odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Vlastníci nemovitostí mají podle katastrálního zákona povinnost nahlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru, týkající se jejich nemovitostí. Jedná se zejména o nové budovy, o změny v obvodech stávajících  budov, o změny v druzích a ve využití pozemků. O této své povinnosti vlastníci často nevědí, v řadě případů došlo ke změnám za předchozích majitelů, proto se katastrální úřady snaží na tyto nesoulady vlastníky upozornit v rámci revize katastru, krerá by v daném katastrálním území měla probíhat ideálně každých deset let.

K některým změnám v katastru, jako například v případě vyznačení nové budovy,  v případě přístavby ke stávající budově, popřípadě ke změně druhu části pozemku je potřeba, aby vlastník spolu s listinami (ohlášením nové stavby, ohlášením změny údajů o pozemku a podobně) doložil i geometrický plán, ve kterém bude změna geodeticky zaměřena (budova, přístavba budovy, nová hranice).

Geodetická kancelář v Uherském Brodě Geodeti, Uherský Brod Geodetická kancelář, okres Uherské Hradiště Geometrické plány ve Zlínském kraji Vytyčování pozemků a budov Zaměření přípojek inženýrských sítí, Uherský Brod a okolí Geodetické práce v investiční výstavbě