+420 572 639 578                geomma@geomma.cz
Logo

Inženýrská geodézie, mapování, GIS

Věnujeme se inženýrské geodézii, mapování, provádíme geodetické práce v investiční výstavbě, věnujeme se geografickým informačním systémům (GIS). Tato množina služeb je rozdělena na níže uvedené činnosti. Pro přesnější nacenění prací nás prosím kontaktujte.

 • Základní a podrobné vytyčení stavby (včetně konstrukce stavebních laviček)

 • Vybudováni vytyčovací sítě stavby

 • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

 • Zaměření a digitální zpracování všech inženýrských sítí

 • Vyhotovení mapových podkladů pro projekt stavby nebo terénní úpravy (polohopis a výškopis)

 • Tematické mapy velkých měřítek (mapa závodu a podobně)

 • Zaměření a výpočet kubatur (objemů)

 • Digitální model terénu (3D), příčné a podélné profily, vrstevnicový plán

 • Zaměření nepřístupných míst, bezhranolové měření délek (zavěšené vodiče, fasády, okapy)

 • Určení polohy technologií GNSS (kombinace družicových systémů GPS NAVSTAR a GLONASS)

 • Zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy a jeřábového mostu

 • Sledování svislých a vodorovných posunů a deformací

 • Kontrola konstrukčních prvků staveb

 • Přesná nivelace

 • Geodetické měření ve strojírenském průmyslu

 • Důlní měřictví

 • Sběr dat pro geografické informační systémy (GIS)

 • Pasporty budov, komunikací, zpevněných ploch, zeleně a jiného majetku

 • Digitalizace mapových rastrů a jejich transformace do S-JTSK

 • Transformace souřadnic S-JTSK do WGS 84 a opačně 

 • Výkon funkce odpovědného geodeta

 • Poradenství v inženýrské geodézii

Zakázky předáme v tištěné i elektronické podobě podle požadavků objednatele (formáty *.dgn, *.dwg, *.dxf, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf apod.).