+420 572 639 578                geomma@geomma.cz
Logo

Reference

V naší geodetické kanceláři každý rok kompletně zpracujeme více než 600 drobných zakázek. Jedná se zejména o geometrické plány, vytyčení pozemků a staveb, zaměření přípojek inženýrských sítí a podklady pro projektovou dokumentaci. Kromě tisíců malých zakázek naše firma v průběhu let dodala rozsáhlejší geodetické práce mimo jiné na tyto stavby:

 • Mosty na dálnici D55 v úseku Moravský Písek - Bzenec
 • Přírodní amfiteátr v Parku Rochus v Uherském Hradišti - Mařaticích
 • Zaměření sdruženého objektu na dolní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně 
 • Cyklostezka Mařatice - Sady
 • Silnice III/05019 Drslavice - Havřice, sesuv
 • Výrobní hala firmy JK Nástroje s.r.o. v Podolí
 • Novostavba Inovačního centra Slováckých strojíren a.s. v Uherském Brodě
 • Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům ve Vracově
 • Výrobní areál firmy Torun & Schmidt s.r.o. v Uherském Brodě
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nadkyselí v Záhorovicích
 • Administrativní budova a dílny Správy a údržby silnic Slovácka, s.r.o. v Uherském Brodě
 • Rekonstrukce cyklostezky Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh
 • Cyklostezka od hvězdárny po les Rubaniska v Uherském Brodě
 • Rekonstrukce křižovatek na silnici I/50 v Uherském Brodě
 • Výrobní hala Stamit, s.r.o. ve Slavkově (montáž mezi stávající ocelové konstrukce)
 • Revitalizace centrálních ulic MPZ Prostřední a Mlýnská v Uherském Hradišti 
 • Administrativní centrum Slováckých strojíren Uherský Brod (AC Horní Valy)
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů ve Svárově
 • Výrobní hala firmy Packung s.r.o. v Horních Věstonicích
 • Veřejné osvětlení a přípolož komunikačních kabelů T-Mobile ve Strání  
 • Výrobní hala firmy FILTRATION TECHNOLOGY v Nivnici
 • Polní cesty v rámci pozemkových úprav v Bánově
 • Průmyslová zóna v Hradčovicích, podklad pro projekt
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Zámkem III v Uherském Brodě
 • Rekonstrukce silnice I/55 v průtahu městem Kunovice
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jabloňová 2 v Uherském Brodě
 • Mapa závodu České Zbrojovky a.s. v Uherském Brodě, mapový podklad pro logistický systém Milk Run
 • Cyklostezka Štítná nad Vláří - Popov
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Polní II v Dolním Němčí
 • Průtah obcí Bohuslavice u Zlína
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemků na výstavbu rodinných domů naproti škole v Prakšicích
 • Rekonstrukce haly M9 a modernizace slévárny v České zbrojovce a.s. v Uherském Brodě
 • Výrobní hala firmy KOWA, s.r.o. v Hradčovicích
 • Výrobní areál firmy TBW CZECH s.r.o. v Uherském Brodě
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů v Ostrožské Lhotě (lokalita Luby)
 • Skladové haly firmy MION KOVO v Hluku
 • Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov
 • Průtah obcí Hřivínův Újezd
 • Průtah obcí Rokytnice (u Slavičína)
 • Most přes Svinárský potok na silnici I/54 v obci Strání (místní část Květná) 
 • Vědecko technický park SUB v Uherském Brodě
 • Výrobní hala WELCO, spol. s r.o. v Uherském Brodě  
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemků pro výstavbu v ZTV Záhumenice v Suché Lozi
 • Lesní cesty v lokalitě Novohájská v Javorníku nad Veličkou
 • Vědeckotechnický park AEROMEC v Kunovicích
 • Účelová mapa závodu firmy MORAVIA CANS a.s. v Bojkovicích, včetně interiérů budov
 • Viladomy Nad Zámkem v Uherském Brodě
 • Mapové podklady pro obchvat Těšova a Újezdce
 • Rekonstrukce průtahu obcí Ludkovice
 • Účelová mapa závodu firmy CONTIMADE s.r.o. v Kaňovicích
 • Rekonstrukce průtahu obcí Nivnice 
 • Průtah obcí Sušice
 • Výrobní a obchodní areál firmy VALVE CONTROL s.r.o. v Nivnici 
 • Zaměření kolejiště regálových systémů ve Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislavě
 • Koncepce zásobování teplem pro Lázně Luhačovice, a.s.
 • ZTV pro výrobní a obchodní areál firmy NIVEKO s.r.o. v Uherském Brodě
 • Cyklostezka Veselí nad Moravou - Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Výrobní hala firmy LA Food s.r.o. v Kostelanech nad Moravou
 •  Parkoviště Jih v Otrokovicích 
 • Přivaděč vodovodu Uherský Brod, Bánov, Bystřice pod Lopeníkem
 • Výrobní hala firmy VALVE CONTROL, s.r.o. v Nivnici
 • Průtah obcí Tupesy
 • Geometrické plány pro rozdělení pozemků v ZTV Nad Kaštancem v Hluku
 • Rekonstrukce ulice Mostní ve Zlíně
 • Mapové podklady a geometrický plán pro výstavbu rodinných domů - ZTV Šraňky, Bánov
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů Nad Zámkem v Uherském Brodě - 2. etapa výstavby
 • Rekonstrukce silnice III/05736, Nedašova Lhota - průtah
 • Kanalizace v Nedašově Lhotě
 • Převedení odpadních vod z k.ú. Vésky a Sady na ČOV Uherské Hradiště
 • Kanalizační přivaděč Vésky - Popovice
 • ZTV pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou v Bojkovicích
 • Revitalizace náměstí Emanuela Zahna ve Strání
 • Rekonstrukce silnice II/487 Ústí u Vsetína - Hovězí
 • Cyklostezka Luhačovice - Pozlovice
 • Vodovodní přívod Hážovice - Vigantice
 • Revitalizace centra obce Bánov
 • Cyklostezka ve Slavkově u Uherského Brodu
 • Rekonstrukce komunikací v ulicích J. Staši a Tyršova ve Zlíně - Malenovicích
 • Revitalizace centra - městys Pozlovice
 • Polní cesty v rámci pozemkových úprav v k.ú. Hradčovice a Lhotka u Hradčovic
 • Kanalizace a ČOV v Horním Němčí
 • Revitalizace sídliště Na Rybníku v Uherském Hradišti
 • Rekonstrukce silnice Dolní Němčí - Nivnice (II/490)
 • Kanalizace v Nedachlebicích a přivaděč do Bílovic
 • Cyklostezka Otrokovice - Zlín
 • Optické kabely v Brumově-Bylnici a ve Valašských Kloboukách
 • Geometrický plán na oddělení pozemků pro výstavbu v lokalitě Pod Sádkama v Hluku
 • Výrobní areál firmy MANN+HUMMEL v Uherském Brodě
 • Rekonstrukce mostu na silnici I/54 v obci Strání
 • Obchodní dům Kaufland v Otrokovicích
 • Výrobní areál firmy SEMEKO, s.r.o. v Hradčovicích
 • Odkanalizování obce Poteč
 • Geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v Jalubí
 • Geometrický plán pro oddělení komunikací a věcná břemena Nad Zámkem v Uherském Brodě
 • Revitalizace sídliště Pod Vinohrady v Uherském Brodě
 • Protipovodňová opatření v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu
 • Revitalizace ulic Kamenná, Mladcová, Nad Stráněmi, Zálešná a Hluboká ve Zlíně
 • Geometrický plán a inženýrské sítě v ZTV Záhumenice - Padělky v Suché Lozi
 • Výrobní haly v areálu firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi a v Kvasinách
 • Vědeckotechnický park Triangl v Uherském Hradišti
 • Rekonstrukce silnice I/55, Ostrožská Nová Ves, průtah
 • Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov
 • Rekonstrukce úseku silnice III/49714 v průtahu obcí Pašovice
 • Rozdělení pozemků pro stavbu viladomů Nad Zámkem v Uherském Brodě
 • Rekonstrukce úseku silnice III/4327 v průtahu obcí Skaštice
 • Rekonstrukce silnice III/42820, Jalubí - průtah
 • Revitalizace veřejných ploch a komunikací v Napajedlích 
 • Rekonstrukce centralizovaného zásobování teplem v Uherském Brodě
 • Regenerace panelového sídliště v Chropyni
 • Polohopisné a výškopisné zaměření starého hřbitova ve Strání a v Dolním Němčí
 • Most přes železniční trať a směrová úprava silnice II/495 u Brumova-Bylnice
 • Koupaliště v Hluku, ve Strání a v Pitíně
 • Bytové domy a komunikace v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti
 • Odkanalizování obce Tlumačov
 • Sanace půdního sesuvu na silnici I/54 u obce Strání
 • Protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy v Napajedlích
 • Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr
 • Rozhledny pro šest obcí mikroregionu Východní Slovácko
 • Rozdělení pozemků pro výstavbu v lokalitě Díly v Uherském Brodě
 • Odkanalizování obce Košíky
 • Výrobní areál firmy Teknia Uhersky Brod, a.s. v Nivnici
 • Rekonstrukce silnice III/49718, Doubravy - Velký Ořechov
 • Geometrické plány pro výkup pozemků (resp. věcná břemena) pod lodžiemi pro několik SVJ
 • Most přes řeku Olšavu a směrová úprava silnice II/495 v Bojkovicích
 • Rekonstrukce zámku Nový Světlov v Bojkovicích
 • Rekonstrukce silnice II/432, Koryčany a úsek Roštín - Cetechovice
 • Cyklostezka Bojkovice - Pitín
 • Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách pro Pozemkový úřad v Uherském Hradišti
 • Vytyčení pozemků ve zjednodušené evidenci pro Pozemkový úřad v Uherském Hradišti
 • Cyklostezka Uherský Brod - Nivnice
 • Atletický stadion ve Zlíně
 • Přeložka silnice I/50, Bánov - obchvat (vytyčovací síť stavby a kontrolní měření pro ŘSD)
 • Pravidelné výpočty kubatur pro skládky kameniva firmy Zapa beton, a.s.
 • Rekonstrukce silnice II/495, Pitín - průtah
 • Cyklostezka Dolní Němčí - Hluk
 • Geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání silnice II/495 v celém katastru obce Šumice
 • Rekonstrukce silnice II/495, Šumice - průtah
 • Cyklostezka Staré Město - Modrá - Velehrad - Salaš
 • Rekonstrukce silnice II/495, Uherský Ostroh - průtah
 • Rekonstrukce silnice II/498, Dolní Němčí - průtah
 • Rekonstrukce silnice III/05019, Drslavice - průtah
 • Rekonstrukce silnice I/57, Poteč - Valašské Klobouky
 • Obchodní centrum Velehradská ve Starém Městě
 • Bytové domy Nad Nivami ve Zlíně
 • Cyklostezka Ostrožská Lhota - Uherský Ostroh
 • Výrobní linky v závodě Fatra, a.s. v Chropyni
 • Silnice II/432, Holešov - Hulín
 • Výrobní hala AVX v Uherském Hradišti, pasport zpevněných ploch ve Bzenci
 • Kordárna a.s., mapa závodu, výrobní hala ve Velké nad Veličkou
 • ZTV Babí Louka v Uherském Brodě
 • Průmyslová zóna Kluky v Nivnici 
 • Cyklostezka Staré Město - Huštěnovice - Babice - Napajedla
 • Dálnice D1, úsek Mořice - Kojetín
 • Rekonstrukce silnice III/43231, Koryčany - Stupava
 • Dálnice D1, Ivanovice na Hané
 • Rekonstrukce silnice II/428, Staré Město - Velehrad
 • Nákupní střediska Penymarket a Lidl v Uherském Brodě, Billa a Lidl v Uherském Hradišti
 • Centrum pohybových aktivit Delfín (aquapark Uherský Brod)
 • Podjezd pod železnicí a přeložka silnice III/05013 v Uherském Hradišti
 • Přeložka silnice I/55, Otrokovice - severovýchodní obchvat
 • Estakáda přes trať ČD a silnici I/55 v Kunovicích
 • Přeložka silnice I/50, Uherské Hradiště - obchvat
 • Rekonstrukce silnice II/495, Vlčnov - průtah
 • Přeložka silnice I/50, obchvat Veletiny - Podolí - Popovice - Vésky
 • Protihluková stěna u dálnice D1, Lensedly (okres Praha-východ)
 • Rozdělení pozemků pro výstavbu v Dolním Němčí, lokalita Nad Hájkem
 • Pasport komunikací a zpevněných ploch v areálu firmy Linea Nivnice, a.s.
 • Průmyslová zóna Kráčina v Nivnici
 • Fotbalový a atletický areál v Uherském Hradišti
 • Přeložka silnice I/50, Uherský Brod - obchvat
 • Domy s pečovatelskou službou v Bojkovicích, Strání a Dolním Němčí
 • Přeložka silnice II/426, Bzenec, Přívoz
 • Kanalizace a ČOV v Dolním Němčí
 • Most přes řeku Moravu ve Starém Městě (silnice I/55, obchvat)
 • Rekonstrukce pojezdových drah na letišti v Přerově
 • Podklad pro projekt rekonstrukce vozovky Zlín - Lípa
 • Philips Picture Tube Technology Centre (Hranice na Moravě)
 • Most na koridoru ČD Bzenec - Přerov
 • ...