o firmě

kontakty

služby

reference

odkazy

inženýrská geodézie, mapování, GIS

Vytyčení dálnice ve Zlínském kraji Vytyčení modulových os výrobní haly Zaměření skutečného provedení stavby Zaměření budovy - geometrický plán Vytyčení estakády v Kunovicích

V inženýrské geodézii (geodetické práce v investiční výstavbě), v mapování a v oblasti geografických informačních systémů (GIS) zajišťujeme tyto služby a produkty: 

Zakázky předáme vytisknuty a v elektronické podobě podle požadavků objednatele (formáty *.dgn, *.dwg, *.dxf, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf a podobně).

 www.geomma.cz