o firmě

kontakty

služby

reference

odkazy

ověření ZPMZ a GP v elektronické podobě

Uherský Brod 31. 1. 2014 (doplněno dne 4. 2.2014)

Od 1. ledna 2014 platí nová katastrální vyhláška, která upravuje ověřování geometrických plánů v elektronické podobě. Po několika drobných zaváháních se mi ověřování podařilo rozchodit. První měsíc jsem elektronicky ověřil 11 geometrických plánů, z nichž 6 bylo v lednu potvrzeno. Vzhledem k počáteční nepřipravenosti katastrálních pracovišť na potrvrzování v elektronické formě, jsem v lednu většinu geometrických plánů vyhotovil a ověřil klasicky podle přechodného ustanovení vyhlášky.

Na žádost některých kolegů geodetů zde přikládám stručný návod jak ověřit geometrický plán v elektronické podobě:

Příslušné soubory ze ZPMZ ve formátu PDF (viz bod 18.4 přílohy k vyhlášce) a soubor VFK ověřuju pomocí programu KDirSign, který je volně dostupný na stránkách ČÚZK. KDirSign vygeneruje externí ověření (kterým je soubor Overeni_UOZI.txt) a externí časové razítko (kterým je soubor Overeni_UOZI.txt.tsr).

Soubor GP (viz bod 18.4 přílohy k vyhlášce) ověřuju pomocí volně dostupného programu JSignPdf, který do PDF vloží osobní elektronický certifikát a současně do PDF vloží i časové razítko. Osobní elektronický certifikát a časová razítka za poplatek dodá například Česká pošta nebo jiná autorizační autorita. Jak používat časové razítko a jak podepsat dokument se dozvíte například zde.

Žádost o ověření geometrického plánu ve formátu PDF elektronicky podepíšu interně osobním cetrifikátem a bez časového razítka (opět programem JSignPdf).

Pro geometrický plán platí, že soubor PDF musí být ve verzi 1.6 a vyšší, hešovací funkce musí být nejméně 2 (SHA256), jinak katastrální pracoviště geometrický plán nedokáže potvrdit.

Jak vytvořit, spojit a otočit PDF to každý zná, a pokud nezná, tak si to na webu jistě dohledá, volně dostupných programů je mnoho, o profesionálních aplikacích nemluvě.

To je asi tak všechno, co bych k tomu napsal.   

Michal Mentzl, www.geomma.cz